nClinic 2.0
- kartoteka pacjentów;
- listy wizyt;
- szablony/wydruki wyników badań;
- szablony/wysyłka SMS/vCard;
- automatyczne powiadomienia SMS.
nClinic 2.0 to tworzone przy współpracy lekarzy innowacyjne

oprogramowanie dla gabinetów

lekarskich służące do łatwego zarządzania pracą placówki i wygodnego tworzenia dokumentacji opisowej wykonywanych badań.
Główną zaletą naszej platformy w porównaniu do tradycyjnych aplikacji instalowanych bezpośrednio na komputerach placówki jest zupełny brak procesu instalacji na poszczególnych stanowiskach. Dostęp do oprogramowania odbywa się poprzez przeglądarkę internetową i możliwy jest z dowolnego miejsca na ziemi. To nowoczesne podejście niesie ze sobą szereg dodatkowych korzyści takich jak brak kosztów związanych z zakupem licencji stanowiskowych czy brak potrzeby wykonywania aktualizacji oprogramowania.
Dodatkowym atutem naszego systemu jest w pełni zautomatyzowana komunikacja SMS, która znacząco wspomaga utrzymywanie pozytywnych relacji z pacjentami oraz przynosi wymierne korzyści dzięki wysyłaniu do pacjentów przypomnień o zbliżających się wizytach lub powiadomień o kolejnych wizytach kontrolnych.
Oferowaną przez nas platformę cechuje duży stopień optymalizacji i wydajności przez co nie wymaga ona stosowania wydajnych a zarazem drogich maszyn serwerowych. Oprogramowanie charakteryzuje się wyjątkowym bezpieczeństwem i stabilnością oraz posiada moduł automatycznej, codziennej kopii bezpieczeństwa danych. Całość objęta jest naszą gwarancją i stałym wsparciem technicznym co oznacza znaczne oszczędności z uwagi na brak konieczności zatrudnienia własnych informatyków.
W skład systemu wchodzą następujące moduły:
Recepcja
- kartoteka pacjentów
- dodawanie/edycja danych pacjentów;
- walidacja wprowadzanych danych (poprawność numeru PESEL itp.);
- możliwość wprowadzenia pacjentów nieposiadającego numeru PESEL;
- wgląd w zdefiniowane terminy wizyt kontrolnych;
- automatyczne powiadomienie pacjentów drogą SMS o zbliżającym się terminie wizyty kontrolnej;
- wysyłanie wiadomości SMS do wybranego pacjenta z możliwością wykorzystania zdefiniowanych szablonów.
- listy wizyt pacjentów
- rejestracja pacjenta na wybrany dzień do danego lekarza;
- definiowanie przyczyny wizyty;
- statusy wizyt: odbyta, nie odbyta;
- wgląd w listy pacjentów zarejestrowanych do danego lekarza w wybranym przedziale czasowym;
- wgląd w wizyty/rejestracje wybranego pacjenta;
- automatyczne powiadomienie pacjentów drogą SMS o jutrzejszej wizycie;
- wysyłanie wiadomości SMS do wybranych z listy pacjentów z możliwością wykorzystania zdefiniowanych szablonów.
- bramka SMS
- wysyłanie wiadomości SMS na dowolne numery z możliwością wykorzystania zdefiniowanych szablonów;
- wysyłanie wizytówek vCard na dowolne numery z możliwością wykorzystania zdefiniowanych szablonów;
- wybór pola nadawcy (np. nazwa przychodni).
- szablony SMS
- definiowanie/edycja treści wiadomości (np. o dostępnych do odbioru wynikach badań itp.);
- definiowanie/edycja treści wiadomości funkcyjnych (np. automatyczne powiadomienie pacjentów o jutrzejszej wizycie);
- definiowanie/edycja wizytówek vCard.
w przygotowaniu:
- załączniki w karcie pacjenta;
- wydruki faktur/rachunków.
Gabinet
- listy wizyt pacjentów
- wybór pacjenta zapisanego na wybrany dzień (lista widoczna indywidualnie dla zalogowanego lekarza).
- kartoteka pacjentów
- wgląd w wizyty wybranego pacjenta;
- dodawanie/edycja wyników badań wybranego pacjenta z możliwością wykorzystania zdefiniowanych szablonów (globalnych lub przypisanych do zalogowanego lekarza);
- bezpośrednie wydruki wyników badań;
- definiowanie terminów wizyt kontrolnych;
- dodawanie/edycja danych pacjentów.
- szablony wyników badań
- definiowanie/edycja z podziałem na gabinety oraz płeć pacjenta;
w przygotowaniu:
- załączniki w karcie pacjenta;
- wydruki skierowań;
- szablony skierowań (globalne lub przypisane do zalogowanego lekarza);
- wydruki recept.
Administracja
- gabinety
- definiowanie/edycja gabinetów lekarskich;
- lekarze
- dodawanie/edycja lekarzy korzystających z oprogramowania.
- recepcjoniści
- dodawanie/edycja recepcjonistów korzystających z oprogramowania.
Dzięki zastosowaniu najnowszych rozwiązań nClinic 2.0 wyróżnia się:
- dostępem z każdego punktu na ziemi;
- brakiem wymogu instalacji oprogramowania na poszczególnych stanowiskach;
- wysokim stopniem bezpieczeństwa (szyfrowanie, codzienny backup danych itp.);
- kompatybilnością z popularnymi przeglądarkami internetowymi (Firefox, Chrome, Opera, Internet Explorer itp.);
- pełną zgodnością z obowiązującymi standardami internetowymi (W3C, WHATWG, ECMA);
- szybkością działania (optymalizacja, kompresja, Google Page Speed);
- wysoką funkcjonalnością (walidacja pól tekstowych, sortowanie list, wyszukiwanie list, filtrowanie list, teksty pomocy itp.);
- personalizacją z poziomu użytkownika (format daty, format liczb, szata graficzna itp.);
- wydrukami na dowolną drukarkę sieciową lub lokalną;
- możliwością wysyłania wiadomości SMS oraz wizytówek vCard (ze zdefiniowanym polem nadawcy);
- możliwością wyświetlania wybranych danych na ekranach informacyjnych (przekątna od kilku do kilkudziesięciu cali).
© 2001-2024 nethium.pl ◊ odwiedzin: 288462 ◊ użytkowników online: 1